. Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 3442

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.kitapyurdu.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 2002 
 Küreselleşme Krizi
 KÖPRÜ / Yaz-Güz 97 
 Dünyevileşmenin Farklı Boyutları


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Demokrat Anayasa Arayışları
Kış 2009   [ 105. Sayı ]


“Sivil Anayasa” Panelleri

The Panels of “Civilian Constitution”

Ankara’da düzenlenen “Sivil Anayasa Paneli” (15 Eylül 2007) ve “Yeni Anayasa Paneli”ndeki (20 Ekim 2007) konuşma metinleri

Ahmet BATTAL

Panel Yöneticisi. Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

1982 Anayasası yüzde doksan üç gibi büyük bir oy çokluğuyla kabul edilmişti. Yeni Asya Gazetesi camiası da yüzde 7’lik azınlık gurubun içinde bulunmuşlardı. Onlar şimdi buradalar. Katılanların büyük bir kısmı sanıyorum ki 1982 Anayasası’nın problemlerin ana kaynağı olduğunu kabul ediyorlar, tasdik ediyorlar.

Bu demektir ki, 82 Anayasası’nda ya oy kullanmadılar ya da muhtemelen “hayır” oyu verdiler. O günden bugüne dalga dalga gelen bu anlayış, bu yaklaşım demokratik bir anayasa yaklaşımı, bugün kendisini sivil anayasa hazırlıkları için bu panele kadar getirmiş bulunuyor. Panel için hazırlık yapan arkadaşlarımız toplantıyı yönetme görevini verdiklerinde memnuniyetle kabul ettim. Konuşmacılar Türkiye’nin değerli bilim adamları ve politikacılarıdır.

Sözü, fazla uzatmadan, değerli konuşmacılarımıza bırakıyorum.

Yukarı