. Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 4334

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.kitapyurdu.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Yaz 2010 
 Said Nursi’nin Demokratik Toplum Tasavvuru
 KÖPRÜ / Bahar 2006 
 Anarşi & Terör


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Said Nursi
Bahar 2004   [ 86. Sayı ]


IV. Masa: "Sosyal Tabakaların Uzlaşmasında Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü"

IVth Table: "The Role of Bediuzzaman at the Reconciliation of the Social Strata"

[Sonuç Bildirisi / Final Declaration]

1. Sosyal tabakalaşma, toplumun değişmeyen bir gerçeğidir. Bediüzzaman Said Nursi, insanı merkeze alan ve özüne uygun tanımlayan bir role sahiptir. Sosyal tabakaların arasındaki problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için kariyere, makama, mevkie bakmadan her ferdin başta insan olarak kabul edilebilmesi çok önemlidir.

IV. Masa’nın katılımcıları:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

Ekrem Kaftan,

Emre Aköz,

Dr. Ahmet Nuri,

Dr. Hakan Yalman,

Haluk İmamoğlu,

Mustafa Döküler,

Prof. Dr. Mustafa Nutku,

Av. Nihat Derindere,

Dr. Nihat Kaya.

2. Bediüzzaman Said Nursi, insanın ontolojik yapısından hareketle insan merkezli ve insana layık olan aile, toplum, ekonomik sistem nasıl olmalı sorusunun cevabını aramaktadır. Risale-i Nur objektif bir vicdandır, vicdan ise insanın sahip olduğu değerlerin esasıdır. Sosyal problemlerin çözümleri burada yatmaktadır, tabakalar arasındaki uzlaşma da bu eksenden hareketle çözümlenebilecektir.

3. Bediüzzaman, toplumdaki kavgaların ve fesadın asıl kaynağı olarak şu iki kelimeyi ifade etmektedir: "Ben tek olsam, başkası açlıktan ölse bana ne", "İstirahatim için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim." Birinci kelime ben merkezciliği, ikinci kelime de çıkarcılığı sembolize eden düşünce ve davranış kalıplarıdır. Bediüzzaman birinci kelimeye karşı zekat kurumunu vurgulayarak zenginin fakiri düşünmesini; ikinci kelimeye karşı da üretmeden para kazanmayı sağlayan paranın satılmasını, yani faizi onaylamayarak reçetesini sunmaktadır. Zenginin yoksula yardım ve şefkatle yaklaşmasında, yoksulun servet düşmanı olmamasında, kin, öfke, nefret hissetmemesinde bu düşünce sisteminin önemini vurgulamaktadır.

4. Sosyal tabakalar arasındaki problem, ulus devletin seçkinci, milliyetçi bakış açısıyla çözümlenemez olarak gözükmektedir. Seçkincilik yerine sivil sese kulak verilmelidir. Seçkinci elitin toplum mühendisliğinden vazgeçmesi çok önemlidir.

5. Siyasal özgürlük alanının genişletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Bediüzzaman "ref-i imtiyaz"ı, yani imtiyazların kaldırılmasını, fikir hürriyetini, şiddeti dışlayan bir muhalefetin serbest olmasını ve örgütlenme hürriyetini savunmaktadır.

6. Bediüzzaman, sosyal uzlaşmanın toplumsal sinerji doğuracağından hareketle "ene yok, nahnu var" demekte, yani "ben yok, biz var" anlamına gelen bu cümlede biz'in kaliteli benlerden oluşmasını önemsemektedir.

Yukarı