. Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 9996

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.kitapyurdu.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 96 
 Bilim ve Din
 KÖPRÜ / Güz 2010 
 Üçüncü Said


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Laiklik ve Sekülerizm
Yaz 95   [ 51. Sayı ]


Laiklik ve Sekülarizm

Editör

Modernleşme sürecinin Türkiye'ye taşıdığı "laiklik" toplumumuzda, özellikle devlet-toplum ilişkilerinde sürekli sancılara sebep oldu. Osmanlı devletinin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ivme kazanan "laikleşme/laikleştirme" çabalarının altında ezilen Müslüman/dindar halk, bir yandan laikliği dinsizlik olarak görüp –ki bunda mazur sayılmalıdır, zira Türkiye'deki uygulama o yönde idi– reddettiler; diğer yandan da laiklere ve laik devlete karşı kin beslediler. Bu durum, ciddi gerilimlere sebep oldu.

Ancak, laikliğin ne olup olmadığına dair ciddi bir tartışma ortamı hiç oluşmadı. Hele laikliğin dünyevileşme (sekülarizm) boyutu ise hiç gündeme gelmedi. Ta ki, 1980 sonrası oluşturulan "tüketim toplumu" ağırlığını hissettirinceye kadar. Ve Kemalist devrimin laiklik ilkesi ile asıl yapmak istediğinin de bu olduğu, ferdi ve toplumu maneviyattan soyutlayıp dünyevileştirmek istediği çok ve kolay kazanan, kazandıkça tüketen ve daha çok kazanıp daha çok tüketen insan tipini hedeflediği geç fark edildi.

İşte Köprü, bu fark edişi ciddi bir soruşturmaya dönüştürmek gayesiyle bu sayı "Dosya"sını laiklik ve sekülarizme ayırdı. Bu sayımızda Bilecik'ten altı çalışma var. Beş tanesi "Dosya" konusu üzerine. Biri ise kitap tanıtımı. Bilecik'in gösterdiği bu ilgi ve gayreti diğer "üniversite kentlerin"den de bekliyoruz. Sekülarizm üzerine yoğunlaşan bu kıymetli çalışmalar, söz konusu tartışmaya kalite ve farklı bir boyut kazandıracaktır. Ahmet Yıldız, bazı Hıristiyan ve İslam ülkelerindeki laiklik uygulamalarını ortaya koyarak Türkiye'deki uygulamaları sorguluyor. Değerli bilim adamlarımız Mehmet Aydın, Hüseyin Hatemi ve Davut Dursun laikliği tartışıyorlar. Farklı bir dünyanın görüşlerini seslendiren Niyazi Öktem'in çalışması tartışmamıza renk katacak.

Şaban Döğen'in "Mehdilik" üzerine yaptığı derin araştırma; E. Fromm'dan bir tercüme; M. Nuri Eminler'in Külliyatı anlamak üzerine eleştirel yazısı, bu sayıdaki diğer yazılar. "Dosya" konusu "Milliyetçilik" olan Güz'95 sayımızda buluşmak ümidiyle...

Yukarı