. Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 1942

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.kitapyurdu.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 2011 
 Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye
 KÖPRÜ / Bahar 2007 
 Güneydoğu'daki Etnik Problemler Ve Çözüm Arayışları


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik
Güz 2013   [ 124. Sayı ]


İnsanî Değerler, Toplumsal Barış, Milliyet ve Milliyetçilik

Editör

19. asrın temel ideolojilerinden olup bugün de devam eden olan ve çeşitli yönleriyle tartışma konusu olan ‘milliyetçilik’ kavramı son yıllarda etnik, sosyal, resmî, liberal, muhafazakâr, yayılmacı milliyetçilik gibi literatüre ait çeşitli şekilleriyle tartışılmaya başlandı. Esas itibariyle insan hakları, hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar karşısında bir çok problemle yüzleşmek zorunda kalan bu ideolojinin insanlık vasıfları ve kardeşlik, dayanışma, birlik ve barış gibi olgular karşısında yerinin nasıl belirleneceği cevabı merak edilen bir soruydu. Risale-i Nur Enstitüsü tarafından geçtiğimiz Mart ayında tertib edilen “İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı” başlıklı kongre bu vb. sorulara cevap bulmak, Bediüzzaman’ın Kur’ânî bir bakış açısıyla geliştirdiği milliyet anlayışını anlamak amacını güdüyordu. Bir önceki sayımızda bu kongrenin sonuç bildirilerine ve kongrede sunulan tebliğlerin bir kısmına yer vermiştik. Bu sayıda da 8. Risale-i Nur Kongresi’nin tebliğlerini yayımlamaya devam ediyoruz. “Milliyet ve milliyetçilik nedir? Bu kavramın Batı düşüncesinde yeri nedir? Din ve milliyet ilişkisi nedir? İslamî literatürde millet-milliyet ve milliyetçilik kavramları nasıl ele alınmıştır? Düşünce tarihimizde bu kavramların yeri nedir? Said Nursi’nin milliyet anlayışının bu tartışmalardaki yeri nedir?Takva esaslı bir üstünlük anlayışına dayalı inanç sisteminden etnik anlayışa dayalı bir üstünlük algısına geçiş İslam toplumlarını nasıl etkilemiştir? Said Nursî’nin medeniyet tasavvurunda milliyet kavramının yeri nedir? Batı’daki milliyetçilik anlayışının doğurduğu temel problemlere karşı Said Nursî’nin yaklaşımı nasıldır? Genel olarak Risale-i Nur’da milliyet kavramına yüklenen anlamlar nelerdir? Risale-i Nur’un temel kavramlarından olan ‘menfi milliyet’ ve ‘müsbet milliyet’ tanımlamaları nasıl anlaşılmalıdır? İnsanî değerler açısından milliyet kavramının çerçevesi nasıl belirlenebilir?” gibi sorulara cevaplar aradığımız bu sayımızda ortaya konulan fikirlerin insanlık değer ve vasıflarını yozlaştıran, dünya barışını tehdit eden hakim milliyet/çilik anlayışına karşı bir set olabileceğini düşünmekteyiz. Hakim milliyetçilik anlayışı, etnik aidiyetler üzerinden tanımladığı millet kavramıyla ve ulus devlet yapılanmasıyla son birkaç asra savaş ve gözyaşıyla damgasını vurdu. Bu anlayış İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanları birbirine bağlayan en güçlü bağ olan din kardeşliğini zedeledi. Müslüman toplumlar üzerindeki yıkıcı etkileri devam eden bu anlayışın çözülmesinde Bediüzzzaman’ın Kur’ânî prensipler etrafında temellendirdiği milliyet anlayışı yol gösterici olabilir. Bu bağlamda onun ‘menfi milliyet’ ve ‘müsbet milliyet’ kavramlaştırmasına, irdelenmeye değer konu olarak yazarlarımızın dikkat çektiğini belirtmek gerekir. İnsanî değerler açısından milliyet kavramının işaret ettiği sosyal, kültürel ve psikolojik alanların belirlenmesi de birçok noktada yozlaşmalara şahit olan insanlık için önem taşımaktadır. Pozitivist ve hedonist yaklaşımlarla şekillenen bencillik, bananecilik, hırs, şehvet, başkasına hayat hakkı tanımama, zayıfı ezme, adaletsizlik gibi pek çok olumsuzluğun giderilmesinin önünü açacak, fıtraten mükerrem olan insanın maddî ve manevî olarak ilerlemesine zemin hazırlayacak ve insanî değerlerle tanışmasını sağlayacak bir milliyet anlayışına nasıl ulaşacağı dikkat çeken hususlardandır. Bu bağlamda vicdanın mahiyeti, ahlakla ilişkisi, vicdanın insan ilişkilerine yansıması ve toplumsal barış için Bediüzzaman’ın vicdana getirdiği yorumlar da önemli hususlar olarak bu sayımızda yer almaktadır. Bundan başka Yahudiliğin nasıl Yahudi milliyetçiliğine dönüştürüldüğü, milliyetçiliğin ontolojik ve psikolojik kaynakları, ırkçılık hastalığının dünya barışını nasıl tehdit ettiği, etnik temelli bir sorun haline gelen Kürt sorununun çözümünde eğitimin ve Bediüzzaman’ın fikirlerinin önemi bu sayımızda incelenen diğer konular arasındadır. İnsanlığın insanlık vasfına uygun bir hayat tarzına kavuşabilmesi, insanî değerlerin kıymet kazanması ve dünya barışına katkı sağlayacak adımların atılması için Bediüzzaman Said Nursî’nin yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, muhabbet, kardeşlik gibi kavramlar etrafında tanımladığı milliyet anlayışı incelenmeyi beklemektedir. Aynı konu etrafında çalıştığımız son iki sayı böyle bir arayışın neticesidir. Bu arayışın hayat bulması temennisi ile sizleri dergimizle baş başa bırakırken 125. sayımızda “demokratlık” dosyası ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

Yukarı